Disproving Hydroxazine - Kelcy - The Appetizer!

Intryck

Posted Aug. 23, 2015, 8:43 p.m. By kelcy

Psykologi och människors beteende är verkligen intressant. Jag läste en bok om pykologi och jag tror att vi bara är och snuddar på ämnet. Det finns mycket skrivet men jag tror också att det är mycket vi inte vet eller kan få reda på. Det som är skrivet är många gånger antaganden och inga direkta fakta. Men hur som helst är det intressant med människor beteenden. Våra sinnen spelar en stor roll i hur vi beter oss eftersom vi reagerar på olika intryck som vi tar emot via sinnena, så kallad perception. Intrycken tas emot och överförs till hjärnan som sedan tolkar dom. Det betyder att samma intryck kan tolkas olika av olika personer.